Velg format

kr 559

Kommunikasjon og norsk for ingeniører

2. utgave
Ny, forbedret utgave av grunnboka til emnet «Kommunikasjon og norsk»
Emnet «Kommunikasjon og norsk» er en del av Y-veien og forkurset for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag. Hensikten er å lære studentene klar og målrettet kommunikasjon, både skriftlig og muntlig, først og fremst på norsk, men også på engelsk.

Denne læreboka dekker pensum på emnet. Den inneholder korte introduksjoner til studieteknikk, grunnleggende kommunikasjonsforståelse, språkkunnskap, retorikk, tekstlære, litteratur- og språkhistorie, møtegjennomføring, oppgaveskriving og referanseteknikk. Boka inneholder også et kapittel om ingeniørrelevant engelsk språk.

Boka legger til rette for å utvikle de muntlige og skriftlige ferdigheter som trengs i en rekke yrkesrelaterte sjangrer gjennom konkrete eksempler og oppgaver.

Denne nye utgaven er oppdatert og forbedret.

Forfatterne er Tord Talmo (NTNU), Anders Ulstein (NTNU) og Astrid Stifoss-Hanssen (Universitetet i Agder). Alle tre har lang undervisningserfaring og kjenner godt studentenes behov.

Informasjon om boka

  • Sider: 316
  • Språk: Annet
  • ISBN: 9788215030968
  • Utgivelsesdato: 20.08.2018
  • Bokgruppe: 216

Tord Mjøsund Talmo

Tord Mjøsund Talmo (f. 1978) er Universitetslektor ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Talmo har hovedfag i nordisk litteratur fra NTNU 2004 og har siden da undervist ved Forkurset til ingeniørutdanningen på fagområdene norsk og samfunnsfag. Talmo forsker på bruken av IKT-verktøy i undervisningen og utviklingen av digitale læringsarenaer.
Mer informasjon om forfatteren

Astrid Stifoss-Hanssen

Astrid Stifoss-Hanssen er universitetslektor ved Universitetet i Agder, og underviser i språk og kommunikasjon ved Institutt for ingeniørvitenskap. Astrid har jobbet som lærer på ungdomsskolen og i videregående skole, og har undervist norsk for minoritetsspråklige og i språklige emner i grunnskolelærerutdanningen. Hun har også jobbet som journalist. Forskningsinteresser er skriveutvikling og vurdering av elevtekster, multimodal tekstskaping i tidlig skriveopplæring og retorikk.
Mer informasjon om forfatteren

Anders Ulstein

Anders Ulstein (f. 1964) har vært universitetslektor i norsk og samfunnsfag på forkurset ved NTNU i Ålesund siden 2012 (tidligere Høyskolen i Ålesund). Ulstein har tidligere arbeidet innenfor media og samfunnspåvirkning, også internasjonalt.
Mer informasjon om forfatteren