Velg format

På lager
kr 399

Kommunikasjonssamfunnet

Moral, praksis og digital teknologi
«Kommunikasjonssamfunnet» handler om informasjons- og kommunikasjonsteknologi - om hva den gjør med oss, og hva vi gjør med den. IKT har for de fleste av oss blitt en integrert del av stadig flere daglige gjøremål og rutiner. Men ofte kan introduksjonen av ny IKT forårsake uro og konflikt. Boken tar for seg hvordan etablerte sosiale mønstre utfordres og nye moraler og praksiser vokser frem gjennom tilegningen av ny teknologi.
Denne boka utfordrer den dominerende forståelsen av utviklingen av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, nemlig som en teknologi som først og fremst håndterer informasjon, dvs. tilgang, innhenting, lagring og bearbeiding. Forfatterne griper fatt i et annet markant trekk ved utviklingen de siste 15 årene, nemlig den økte vekten på kommunikasjon i tilknytning til IKT.

Det er særlig fremveksten av Internett som gjør det mulig å snakke om en kommunikativ vending, selv om andre teknologier også spiller en viktig rolle, ikke minst mobiltelefonen. Hvordan kan vi best forstå de samfunnsmessige endringene i bruken av digitale teknologier som vi har opplevd siden 1990-tallet, ikke minst knyttet til utbredelsen av Internett og mobiltelefoni?

Mens mye teoretisering om IKT-utviklingen har foregått på makroplan, er dette en studie der bidragene er forankret i en rekke empiriske studier og mange eksempler. Forfatterne viser hvordan IKT-praksiser og IKT-moral blir til i lokale kontekster, i vekselspill med videre kulturelle, politiske og økonomiske diskurser. Kapitlene i boka bidrar alle til den internasjonale teoretiseringen av IKT-feltet, enten det nå handler om fremveksten av mobile moraler, problemet med digitale kløfter, endrete måter å operere i tid og rom på, eller utviklingen av nye offentligheter.

Informasjon om boka

  • Sider: 288
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215011592
  • Utgivelsesdato: 17.10.2007
  • Bokgruppe: 214