Velg format

kr 1 129

Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold

Bokens hovedtema er hvilke begrensninger som gjelder for arbeidstakeres adgang til å drive virksomhet i konkurranse med en nåværende eller tidligere arbeidsgiver.
Så lenge arbeidsforholdet består, vil den ulovfestede lojalitetsplikten i arbeidsforhold i stor utstrekning begrense arbeidstakeres adgang til å drive konkurrerende virksomhet. Etter at arbeidsforholdet er opphørt, er det konkurransebegrensende avtaler i form av konkurranseklausuler og/eller kundeklausuler som utgjør den viktigste begrensningen. De nye reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 14 A om slike klausuler er viet bred plass sammen med blant annet krav om erstatning og begjæring om midlertidig forføyning.

Boken har som formål å gi en samlet fremstilling av de problemstillingene som kan oppstå når en (tidligere) arbeidstaker begynner i, eller etablerer, konkurrerende virksomhet. Målgruppen for boken er advokater, dommere og andre som arbeider med arbeidsrettslige problemstillinger i vid forstand.

Forfattere av boken er Alex Borch (red.), Einar Engh, Else Bugge Fougner, Amund Fougner, Harald Hjort, Claude A. Lenth, Marie Nesvik og Camilla Selman. Forfatterne har arbeidet med fagområdet i mange år og inngår i Advokatfirmaet Hjorts arbeidsrettsavdeling. Flere av forfatterne deltok også i utredningen om «Konkurranseklausuler, kundeklausuler og ikke-rekrutteringsklausuler» etter oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet i 2008. Advokat Alex Borch er både forfatter og redaktør for boken.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Informasjon om boka

  • Sider: 560
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215020174
  • Utgivelsesdato: 12.09.2016
  • Bokgruppe: 221

Alex Borch

Alex Borch er advokat i Advokatfirma Hjort og arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, avtalerett, kontraktsrett, entrepriserett, profesjonsansvar og stiftelsesrett.
Mer informasjon om forfatteren