Velg format

kr 349
Forventet i salg 22.02.2024

Småkravsprosess

Et kræsjkurs
Det oppstår mange tvister i samfunnet, noen store og noen små. Tvisteloven har et eget spor for de små tvistene, de som har tvistegjenstand under 250 000 kroner. Dette er småkravsprosessen. Behandlingen av slike saker i domstolen tilpasses betydningen av tvisten. I disse sakene er ofte begge parter selvprosederende, eller bare en av partene er representert ved en advokat. Formålet med boka er å gjøre rede for småkravsprosessen fra A til Å. Den skal kunne fungere som et praktisk verktøy, både for dem som skal føre sin egen sak og for advokater som ikke har tidligere erfaring med denne prosessformen.

Informasjon om boka

  • Sider: 150
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215043470
  • Utgivelsesdato: 22.02.2024
  • Bokgruppe: 221

Ola Ø. Nisja

OLA Ø. NISJA er cand.jur. fra Universitetet i Oslo (2003) og LL.M. i Corporate and Commercial Law fra King's College London (2003). Han har bakgrunn blant annet fra Regjeringsadvokaten og som gjesteforsker ved Columbia Law School. Nisja er partner i Wikborg Rein Advokatfirma AS og fikk møterett for Høyesterett i 2011. Nisja er også forfatter av «Avtalt prosess, voldgift i praksis» (2015) og «Alternativ tvisteløsning» (2008).
Mer informasjon om forfatteren
Christian Reusch

Christian Reusch

CHRISTIAN REUSCH er cand.jur. fra Universitetet i Oslo (1995). Han har vært dommerfullmektig, utreder i Høyesterett og sekretær for Tvistemålsutvalget, som utredet tvisteloven. Fra 1999 til 2017 var Reusch advokat hos Regjeringsadvokaten, og han fikk møterett for Høyesterett i 2003. Reusch er partner i Simonsen Vogt Wiig advokatfirma, der han leder tvisteløsningsavdelingen.
Mer informasjon om forfatteren

Kaare Andreas Shetelig

KAARE ANDREAS SHETELIG er cand.jur. fra Universitetet i Oslo (2003) og LL.M. i Corporate Governance and Practice fra Stanford Law School (2008). Han er også bachelor i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI (2004) og har bakgrunn fra Regjeringsadvokaten. Shetelig er partner i Wikborg Rein Advokatfirma AS og fikk møterett for Høyesterett i 2007. Shetelig er også medforfatter og ansvarlig for oppdatering av informasjonen om Norges bilaterale investeringsavtaler på Oxford University Press Investment Claims nettside (2015).
Mer informasjon om forfatteren