Velg format

På lager
kr 399

Kristen etikk - en innføring

Informasjon om boka

  • Sider: 264
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215018034
  • Utgivelsesdato: 25.02.2011
  • Bokgruppe: 210
Etikk er et fag i stadig forandring, både fordi samfunnet endrer seg og fordi det dukker opp nye spørsmål og nye utfordringer som trenger etisk belysning. Forfatterne diskuterer forholdet mellom kristen etikk og annen etikk og har lagt vekt på å drøfte ulike måter å behandle etiske spørsmål på. Ved hjelp av konkrete eksempler og tenkte «caser» gir de en oversiktlig presentasjon av premissene for ulike etiske valg, slik at leseren får hjelp til å trekke egne konklusjoner.
Dette er tredje utgaven av «Fellesskap og ansvar» - under ny tittel. Boken er grundig revidert i henhold til nye lærerplaner i faget Religion, livssyn og etikk (RLE), den er strammet inn og oppdatert, både i form av nye eksempler og gjennom ny teori. Forfatterne legger stor vekt på å sammenlikne ulike tilnærminger til etiske spørsmål, og gir en oversiktlig presentasjon av ulike tradisjoner og premisser for etiske valg.

Gunnar Heiene

Gunnar Heiene er professor emeritus i teologisk etikk ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn i Oslo. Han er særlig opptatt av ulike historiske og sosialetiske spørsmål knyttet til statsforståelse og menneskerettigheter, til bioteknologi, menneskeverd, funksjonshemming og samlivsetikk. Han har bidratt i flere lærebøker i religion og etikk for videregående skole og var medlem av Bioteknologirådet fra 2014 til 2019.
Mer informasjon om forfatteren

Svein Olaf Thorbjørnsen

Svein Olaf Thorbjørnsen er professor emeritus i etikk ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn i Oslo. Han er særlig opptatt av etikkens prinsippspørsmål og av etiske spørsmål knyttet til menneskesyn, økonomi, idrett, arbeid og samliv. Av hans seneste publikasjoner kan nevnes Vinn eller forsvinn (2008), En plass på pallen (2011) og What happens to people in a competitive society (2020).
Mer informasjon om forfatteren