Velg format

På lager
kr 589

Kvalitative metoder i samfunnsforskning

Kvalitative metoder i samfunnsforskning
I begynnelsen er spørsmålene. I dagliglivet kan det virke lettere å spørre enn å svare. I vitenskapelige sammenhenger forholder det seg snarere motsatt. Spørsmålsformulering er ikke bare det viktigste, men også det vanskeligste enkeltelement.
Formålet med denne artikkelsamlingen er å presentere, drøfte og stimulere bruk av kvalitative metoder i samfunnsforskningen. Tematisk er den konsentrert om innsamling og analyse av kvalitative data, og består av 12 bidrag fra ulike forskere. Strategier for innsamling av data gjennom deltakende observasjon, intervjuer og bruk av eksisterende dokumenter drøftes. Har eksempler fra forskjellige fag og tverrfaglige forskningsområder. Med litteraturliste.

Denne artikkelsamlingen er et redskap for alle som ønsker å bruke kvalitative metoder i sin forskning. Den legger vekt på at metodespørsmål ikke bør behandles isolert, men avgjøres ut fra de aktuelle spørsmålsstillinger, forskningsoppleggets karakter og vitenskapsteoretisk forståelse. Bidrag fra ulike forskere med erfaring fra undervisning og egen forskning drøfter strategier for innsamling og analyse av data gjennom deltakende observasjon, intervjuer og bruk av foreliggende kilder. Generelle problemstillinger søkes forklart ved hjelp av konkrete eksmepler. Boken behandler også teknologiske hjelpemidler som dataprogrammer og video.

Informasjon om boka

  • Sider: 296
  • Språk: Annet
  • ISBN: 9788200225355
  • Utgivelsesdato: 16.09.1996
  • Bokgruppe: 214

Ragnvald Kalleberg

Ragnvald Kalleberg er professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Han arbeider med analyse av arbeidsorganisasjoner, kunnskapsorganisasjoner (særlig universiteter), forskningsformidling og akademikere som offentlige intellektuelle, forskningsetikk, vitenskapshistorie og vitenskapsteori. Han ledet Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora i to perioder og er medlem av Granskingsutvalget for uredelighet i forskning.
Mer informasjon om forfatteren