Velg format

kr 399

Kvinners helse på spill

- et historisk og globalt perspektiv på fødsel og abort
Kvinners helse relatert til graviditet, fødsel og abort avhenger av tilgjengelighet til helsetjenester av tilfredsstillende kvalitet. I Norge er slik tilgjengelighet selvsagt, men i verdensmålestokk er det ikke.
Ingen annen helseparameter viser tilnærmelsesvis så stor variasjon som kvinners graviditetsrelaterte helse. Boken beskriver de siste tiårs globale, politiske prosesser som har munnet ut i handlingsplaner, og målsettinger for å bøte på situasjonen. For å skape gjenkjennelse og ytterligere forståelse for at slik helse er et resultat av mange andre prosesser enn de som foregår i helsesektoren, beskrives glimt av norsk historikk.

Berit Austveg er lege og har jobbet med kvinnehelse i Norge, samt Asia og Afrika.

Informasjon om boka

  • Sider: 208
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215008424
  • Utgivelsesdato: 06.12.2006
  • Bokgruppe: 213

Berit Austveg

Berit Austveg, f. 1948, Cand.med. Oslo 1974.
Mer informasjon om forfatteren