Velg format

kr 799

Lærebok i utlendingsrett

2. utgave
Hva er en flyktning? Hvem har rett til asyl i Norge? Hvilken betydning har hensynet til barnets beste ved vurderingen av opphold på humanitært grunnlag? Hvem har rett til familiegjenforening eller arbeidstillatelse? Hvem kan bli utvist fra Norge? Dette er noen av de spørsmålene som reises i denne boken.
Asyl og innvandring er ett av de viktigste temaene i vår tid. Utlendingssaker kan vekke sterke følelser og debatt. Forvaltningens vedtak er ofte svært inngripende for den enkelte. De kan også ha betydning for familie, venner og lokalsamfunn og berøre samfunnspolitiske hensyn. Utlendingsretten ligger i skjæringspunktet mellom stat og individ, rett og politikk, beskyttelse og kontroll. Det er et dynamisk rettsområde som påvirkes av internasjonale begivenheter og menneskerettighetene.
Boken er primært skrevet for studenter i utlendingsrett og dem som arbeider med utlendingssaker til daglig, som advokater og ansatte i forvaltningen, domstolene og frivillige organisasjoner. Den kan også være av interesse for andre som ønsker å sette seg inn i emnet. Boken har et enkelt fagspråk og kan leses uten kjennskap til utlendingsrett.

Bokens redaktør er Øyvind Dybvik Øyen (seniorrådgiver i Utlendingsnemnda). De øvrige forfatterne er:
- Vigdis Vevstad, dr. juris og forfatter.
- Torunn Skard, ministerråd ved ambassaden i København, Utenriksdepartementet.
- Merete Havre, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
- Kristine Bjørnsund Hosar, seniorrådgiver i Justisdepartementet.
- Andreas Furuseth, juridisk seniorrådgiver i Norsk Organisasjon for Asylsøkere.

Informasjon om boka

  • Sider: 464
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215028590
  • Utgivelsesdato: 26.01.2018
  • Bokgruppe: 211

Øyvind Dybvik Øyen

Øyvind Dybvik Øyen er jurist og seniorrådgiver i Utlendingsnemnda og har arbeidet med asyl- og flyktningrett siden 1999. Han har tidligere jobbet i Justisdepartementet og for FNs Høykommissær for flyktninger.
Mer informasjon om forfatteren

Vigdis Vevstad

Vigdis Vevstad er rådgiver i Sonconsult og gjesteforsker ved Senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo. Hun er folkerettsjurist og har utgitt bøkene «Utlendingsloven, kommentarutgave» (red.), «Utvikling av et felles europeisk asylsystem» og «Refugee Protection ¿ A European Challenge».
Mer informasjon om forfatteren

Torunn Skard

Torunn Skard er ansatt i Utenriksdepartementet som Ministerråd ved Norges ambassade i København. Cand.jur. i 1994 ved Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren

Kristine Bjørnsund Hosar

Kristine Bjørnsund Hosar er rådgiver i Justisdepartementet.
Mer informasjon om forfatteren

Andreas Furuseth

Andreas Furuseth er juridisk rådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere.
Mer informasjon om forfatteren

Merete Havre

Merete Havre er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er cand.jur. fra Universitetet i Bergen (2001) og ph.d. i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2014). Merete har tidligere arbeidet som dommerfullmektig og som advokat i Bergen fengsel, samt i kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.
Mer informasjon om forfatteren