Velg format

På lager
kr 259

Ledelse, 2. utgave

-en helhetlig modell
Fagfeltet ledelse er komplekst, fragmentert og ofte motsetningsfylt.

Tor Høst tar for seg teoriene og viser hvordan de belyser forskjellige aspekter ved fenomenet ledelse. Ved presist å beskrive, sortere og sette ledelsesteoriene inn i en helhetlig modell, forklarer forfatteren at teoriene kompletterer hverandre, snarere enn å konkurrere med hverandre.

I den helhetlige modellen inngår:
- teorier om lederatferd som studerer en leders aktiviteter
- trekkteorier som søker å identifisere karakteristika som kjennetegner suksessfulle ledere
- rolleteorier som ser på forventninger til lederrollen
- makt- og innflytelsesteorier som tar for seg en leders maktkilder og bruken av disse
- ledelse som et samspillforhold som tar for seg de situasjonelle faktorene som kan virke inn på en leders effektivitet

Denne 2. utgaven har vært gjenstand for en generell faglig oppdatering. I tillegg er kapitlet «Å danse med konteksten» utvidet med to nye -teorier: Leder¿medarbeider-utveksling (LMX) og autentisk ledelse.

«Ledelse - en helhetlig modell» henvender seg i første rekke til studenter som trenger oversikt og et helhetlig grep om fenomenet ledelse. Men boken vil også være meget nyttig for ledere på forskjellige nivåer. De vil få en konkretisering av de mange forhold som påvirker deres arbeid, og veiledning i hvordan de kan forholde seg til lederrollen.

Tor Høst er sosiolog og ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), der han underviser i organisasjon og ledelse. I tillegg har han omfattende erfaring med organisasjons- og ledelsesutvikling, samt veiledning.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215040448
  • Utgivelsesdato: 22.11.2019
  • Bokgruppe: 893

Tor Høst

Tor Høst er sosiolog og ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han er tilknyttet bachelorstudiet i administrasjon og ledelse og masterstudiet i styring og ledelse. I tillegg underviser han i temaer i ledelse og organisasjon ved ulike videreutdanninger.
Mer informasjon om forfatteren