Velg format

På lager
kr 469

Ledelse i politiet

Ledelse i politiet

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788251840316
  • Utgivelsesdato: 20.09.2000
  • Bokgruppe: 212
Ledere i politiet har, i likhet med ledere innenfor helsevesen, brannvesen og forsvar, de nesten umulige oppgavene å lede både i hverdag og krise. Dilemmaet er at situasjonene de arbeider i er så forskjellige og endres fortere enn i mange andre yrker. Ledelse har derfor vært en sentral utfordring innen politiet i flere år.
Dette er den første boka om ledelse i politiet i Skandinavia. Lederopplæringen i politiet har tradisjonelt vært rettet mot den operative lederen, mens denne boka fokuserer på lederen som en strategisk leder. Kapitlet om endringsledelse er sentralt i forhold til det omfattende arbeidet etaten står overfor ved innføringen av et nytt politidirektorat i år 2001.

Åse Thomassen er statsviter med hovedfag i administrasjon og organisasjonsvitenskap. Hun har bred erfaring fra arbeid i privat og offentlig sektor og har arbeidet med forskning, ledelse og undervisning i høgskolesektoren siden 1990, de to siste årene ved Politihøgskolen.
Per Oskar Strand er politiutdannet med videreutdanning innenledelse, IKT og økonomisk etterforskning. Siden 1989 har han vært forbundssekretær i Politiets Fellesforbund, i dag er han koordinator for politisk seksjon.

Per Oskar Strand

Per Oskar Strand er politiutdannet med videreutdanning innen ledelse, IKT og økonomisk etterforskning.
Mer informasjon om forfatteren

Åse Thomassen

Åse Thomassen er statsviter med hovedfag i administrasjon og organisasjonsvitenskap.
Mer informasjon om forfatteren