Velg format

På lager
kr 369

Ledelse og læring i skolen

Ledelse i skolen handler både om hvordan rektor skal lede kollegiet og hvordan læreren skal lede klassen.

Del 1 i boka handler om skoleledelse og består av tre kapitler om hvordan ledelse i skolen kan bidra til læring for alle i skolen. Bokas del 2 handler om klasseledelse og presenterer fire kapitler som beskriver ulike situasjoner og settinger i skolen der klasse- og læringsledelse utspiller seg. Bokas del 3 handler om læring i skolen og består av et kapittel om hvordan erfaringer i skolen kan bli omformet til organisatorisk kunnskap.

Eksemplene er fra undervisningsprosesser i ungdomsskole og videregående skole, men temaene som blir tatt opp, og situasjonene som blir beskrevet, kan også knyttes til andre nivåer. Kapitlene i boka kan dermed bli lest og benyttet som tankeredskap for alle som engasjerer seg i ledelse av undervisning og læring og forskning knyttet til dette temaet. Bokas innhold er derfor relevant for forskere, lærerutdannere, lærerstudenter og ledere og lærere i skolen.

Boka redaktør er professor May Britt Postholm ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Øvrige bidragsytere Anne Berit Emstad, Gunnar Engvik, Turid I. Ertsås, Kjell Atle Halvorsen, Eirik J. Irgens og Klara Lillevik Rokkones, alle NTNU.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215048291
  • Utgivelsesdato: 14.09.2020
  • Bokgruppe: 893

May Britt Postholm

May Britt Postholm, er professor ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Med sin utdanning som lærer og sin undervisningserfaring fra ungdomstrinnet er Postholms interessefelt hovedsakelig rettet mot tre områder: utdanningsforskning, kvalitativ forskningsmetode og FoU-arbeid. Hun har publisert bøker og en rekke artikler som omhandler undervisning og læring, både nasjonalt og internasjonalt, og flere metodebøker som omhandler kvalitativ metode og FoU-arbeid. Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen. En metodebok for lærere, studenter og forskere (2009) er ett eksempel. Postholm har metodeundervisning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.
Mer informasjon om forfatteren