Velg format

kr 129

Logikksjekk

Argumentasjon som ferdighet. Prøveutgave
Argumentasjon er en ferdighet vi trenger hele tiden. Både i hverdagslige krangler, offentlige politiske debatter og når vi skal fatte beslutninger om hvilken utdanning, hvilket yrke eller parti vi skal stemme på. Etterrettelig og grundig argumentasjon er også selve kjernen i det vitenskapelige arbeidet på universitetet.

God argumentasjon er krevende, men heldigvis er dette en ferdighet som kan trenes.

Forfatterne av denne boka lærer bort noen effektive metoder for å analysere og vurdere argumentasjon. I første del lærer du om rollen argumentasjon spiller i offentlig og akademisk debatt. Forfatterne gjennomgår vanlige former for usaklighet og skiller mellom argumenters retoriske og logiske funksjon. I bokas andre del får du redskaper for å analysere strukturen i argumentasjon og skille mellom ulike typer argumenter. I tredje og siste del lærer du hvilke egenskaper du bør se etter når du skal vurdere argumentasjon.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215061207
  • Utgivelsesdato: 01.07.2022
  • Bokgruppe: 893

Pål Antonsen

er førstelektor i filosofi ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo. Han forsker på språkfilosofi, logikkens filosofi og argumentasjon.

Antonsen har tidligere jobbet ved Universitet i Bergen og Trinity College Dublin.

Sammen med Ole Hjortland har han drevet nettstedet Logikksjekk.no. I 2019 vant de Det humanistiske fakultets formidlingspris for sitt arbeid med logikksjekk av den offentlige debatten.
Mer informasjon om forfatteren

Ole Hjortland

er professor i filosofi og prodekan for forskning og formidling ved Universitetet i Bergen.

Hjortland forsker på logikk og rasjonalitet. 2016-2021 ledet han et prosjekt om logikkens filosofi finansiert av Norges Forskningsråd. Han er medlem av Munich Center for Mathematical Philosophy (LMU Munich) og underredaktør for logikk i tidsskriftet Ergo.

Sammen med Pål Antonsen har han drevet nettstedet Logikksjekk.no. I 2019 vant de Det humanistiske fakultets formidlingspris for sitt arbeid med logikksjekk av den offentlige debatten.
Mer informasjon om forfatteren