Velg format

På lager
kr 399

Loven - hvordan blir den til?

Informasjon om boka

  • Sider: 160
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215022987
  • Utgivelsesdato: 06.12.2013
  • Bokgruppe: 211
Fra det første initiativet til loven blir tatt, har lovgivningsprosessen mange faser: utredning, høring, proposisjon, stortingsbehandling, sanksjon og ikraftsetting. Hva skjer i de ulike fasene? Hvordan skrives en lov? På hvilken måte er Stortinget som lovgivende myndighet bundet av Grunnloven og internasjonale forpliktelser? Dette er blant spørsmålene som tas opp i boken.
Boken henvender seg til alle som er med i lovgivningsprosesser, til studenter og til alle andre som er interessert i lovgivning.

Inge Lorange Backer er professor i rettsvitenskap ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, der han særlig arbeider med alminnelige lovgivningsspørsmål. Han har tidligere vært ekspedisjonssjef i Justisdepartementets lovavdeling og ledet en rekke lovutredningsutvalg.

Inge Lorange Backer

Inge Lorange Backer var professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo fra 1987 til 1995. I perioden 1995-2008 var han ekspedisjonssjef i Justisdepartementets lovavdeling. Siden november 2008 har han igjen arbeidet som professor ved Det juridiske fakultet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren