Velg format

På lager
kr 299

Masteroppgaven

2. utgave

Informasjon om boka

  • Sider: 192
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215019499
  • Utgivelsesdato: 17.02.2012
  • Bokgruppe: 214
Boken gir på en lettfattelig og engasjerende måte innsikt i de viktigste utfordringene som studenten står overfor når han eller hun skal skrive masteroppgaven sin, og er spekket med gode, praktiske råd om hvordan man skal tenke og handle for å få best mulig resultat!
Masteroppgaven gir konkret innføring i arbeidet med alle oppgavens deler; fra å finne et velegnet tema og utarbeide gode problemstillinger - til å sette kronen på verket i form av en perfekt litteraturliste. Teksten er rikt illustrert med eksempler fra oppgver innen en rekke ulike fag.

Boken ble opprinnelig skrevet for masterstudenter innen særlig humaniora og samfunnsfag, men gjennom årene har også studenter på mange andre fagområder hatt utbytte av den. En nyttig ressurs også for faglærere og veiledere!

Euris Larry Everett

Euris Larry Everett, MA, er leder for Career Design Institute i Santa Maria, California. Han har siden 1977 utviklet en rekke
emner og undervist om motivasjon, beslutningstaking, planlegging og skriving, både i Norge og USA.
Mer informasjon om forfatteren

Inger Furseth

Inger Furseth, dr.polit, er professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo og professor II ved KIFO Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning.
Mer informasjon om forfatteren