Velg format

På lager
kr 429

Masteroppgaven i juss

Kort forklart. 2. utgave
Dette er en praktisk guide til hvordan man skriver masteroppgave i juss. Du føres gjennom hele skriveprosessen fra valg av tema til sluttføring og innlevering.
Masteroppgaven er kronen på verket etter fem års studier. Du skal demonstrere de juridiske ferdighetene du har tilegnet deg gjennom hele studiet, samtidig som du for første gang skal produsere et omfattende, skriftlig arbeid der det stilles både faglige og formelle krav.
Hvilket tema skal jeg velge? Hva bør en innledning inneholde? Hvordan henviser jeg til de forskjellige rettskildene? Trenger jeg et eget metodekapittel? I denne boken finner du svar på disse og andre sentrale spørsmål, sammen med konkrete skrivetips og sjekklister som gjør det enkelt å holde orden på detaljene.
Boken inneholder også et eget kapittel for deg som skal skrive semesteroppgaver eller hjemmeeksamen. Slike hjemmeoppgaver er øvelser i akademisk skriving og har fellestrekk med masteroppgaver, selv om omfanget er mindre. Kapittelet gir deg konkrete tips tilpasset ferske studenter og viser til andre deler av boken som er nyttige å lese før du går i gang med hjemmeoppgaven.

Informasjon om boka

  • Sider: 192
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215030579
  • Utgivelsesdato: 06.07.2018
  • Bokgruppe: 211

Bård Sverre Tuseth

Bård Sverre Tuseth er stipendiat ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo og arbeider med en ph.d.-avhandling i rettshistorie. Han underviser studenter som skriver masteroppgave, i tillegg til å undervise i rettshistorie og forvaltningsrett.
Mer informasjon om forfatteren

Nikolai K. Winge

Nikolai K. Winge er daglig leder i Holth & Winge AS. Han har mange års erfaring med undervisning innen forvaltningsrett, miljørett og fast eiendoms rettsforhold.
Mer informasjon om forfatteren