Velg format

På lager
kr 719

Matematikk i praksis

6. utgave
Matematikk i praksis er skrevet for studenter innenfor ulike realfaglige retninger ved universiteter og høgskoler. På en lettfattelig og engasjerende måte viser forfatterne med en rekke eksempler og oppgaver hvordan matematikk kan brukes for å løse praktiske problemer både i dagliglivet og i fag som biologi, medisin, fysikk og kjemi.
Boken gir en innføring i matematiske metoder, og inneholder sentrale emner som funksjoner av en og flere variable, derivasjon, integrasjon, differensiallikninger og lineær algebra.

Fremstillingen er gjennomgående fokusert på matematikkens praktiske nytteverdi og tilknytning til andre fag. Passende bakgrunn for å bruke denne boken vil være to år med matematikk fra videregående skole.

I denne sjette utgaven av «Matematikk i praksis» er oppgavematerialet utvidet, og det er foretatt en del strukturmessige endringer.

Boken har en egen nettside: www.nettressurser.no/matematikk_i_praksis. Her finnes ytterligere oppgaver.

Informasjon om boka

  • Sider: 468
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215020877
  • Utgivelsesdato: 10.06.2013
  • Bokgruppe: 219

Tor Gulliksen

Tor Gulliksen er professor emeritus i matematikk ved Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren
Arne Hole

Arne Hole

Arne Hole er førsteamanuensis i matematikk og matematikkdidaktikk ved ILS, Universitetet i Oslo. Han har tidligere jobbet ved OsloMet (tidligere HiOA). Han har arbeidet med matematikk i lærerutdanning og realfaglig utdanning siden 1990-tallet, og er forfatter og medforfatter på flere lærebøker i matematikk på universitets- og høgskolenivå.
Mer informasjon om forfatteren

Amir Massoud Hashemi

Amir Massoud Hashemi er høgskolelektor ved avdeling for ingeniørutdanning for Høgskolen i Bergen. Han tok hovedfag i anvendt matematikk i 1995 ved Universitetet i Bergen, og har siden undervist matematikk og statistikk ved de ulike ingeniørstudieretningene ved Høgskolen i Bergen. Hashemi har i tillegg vært tilknyttet Matematisk institutt ved Universitetet i Bergen frem til 2013, og har vært gjesteforeleser ved Universidad Politécnica de Valencia siden 2001.
Mer informasjon om forfatteren