Velg format

kr 409

Matematikkdidaktikk i klasserommet

2. utgave
Matematikkdidaktikk i klasserommet er en oppdatert lærebok i matematikkdidaktikk, hovedsakelig beregnet for lærerstudenter, lærere i etter- og videreutdanning og i ungdomsskolen.
I boka legges det vekt på matematikkundervisningen i klasserommet og på å knytte teoretiske kunnskaper til praktiske situasjoner.

Innholdet i denne boka vil bidra til at lærere og studenter kan
- bruke sitt kreative potensial og gi en variert undervisning
- få innblikk i nye ideer og metoder for å tilpasse undervisningen
- bli flinkere til å evaluere sin egen didaktikk

Metodene og prinsippene konkretiseres gjennom eksempler med utgangspunkt i kompetansemål fra mellomtrinnet, ungdomstrinnet og videregående skole.

Informasjon om boka

  • Sider: 240
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215025216
  • Utgivelsesdato: 29.10.2015
  • Bokgruppe: 219

Marianne Maugesten

Marianne Maugesten er dosent i matematikkdidaktikk ved Høgskolen i Østfold. Hun har 17 års erfaring som lærer i barne- og ungdomsskolen, og har arbeidet siden 1998 i grunnskolelærerutdanningen. Hun har skrevet lærebøker for grunnskolen og lærerutdanningen, lærebokkapitler, og en rekke vitenskapelige artikler knyttet til skole og lærerutdanning.
Mer informasjon om forfatteren

Audun Rojahn Olafsen

Audun Rojahn Olafsen er høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold der han underviser på allmennlærerutdanningen og på PPU-studiet. Han har arbeidet 10 år i videregående skole med undervisning i matematikk og geografi, og 2 år på Læringssenteret med læreplanarbeid og bruk av IKT i opplæringen. Han har dessuten lang erfaring som kursholder for lærere i videregående skole og i ungdomsskolen.
Mer informasjon om forfatteren