Velg format

kr 289
Forventet i salg 18.12.2021

Menneskehandel

Informasjon om boka

  • Sider: 180
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215026183
  • Utgivelsesdato: 18.12.2021
  • Bokgruppe: 214
Menneskehandel er mer enn prostitusjon. Utnytting av mennesker i arbeidslivet, profitering på andres narkotikasalg og tigging er eksempler på handlinger som politiet og andre instanser i dag tar på alvor som mulig transnasjonal organisert kriminalitet.

Selv om den rettslige definisjonen av begrepet ikke bare dekker grensekryssende utnyttingsrelasjoner, er fenomenet menneskehandel i stor grad globalt, og relasjonen mellom stater har stor betydning for hvordan menneskehandel arter seg, og hvordan menneskehandlere og ofre møtes. Hvordan kan vi forstå dette mangesidige, verdensomspennende fenomenet? Og hvordan kan vi møte menneskehandelen på måter som ikke rammer ofrene ytterligere? I denne boka presenteres eksisterende kunnskap om menneskehandel, både nasjonalt og globalt, og innholdet i og utfordringene ved hvordan verdenssamfunnet og individuelle nasjoner håndterer menneskehandel. Norge brukes som hovedeksempel, men siden politikken og fenomenet blir drevet av globale prosesser, trekker forfatteren paralleller til situasjoner andre steder gjennom hele boka.

May-Len Skilbrei har selv i en årrekke forsket på menneskehandel, og i boka presenterer hun egen og andres forskning om ulike former for utnytting - i Norge og internasjonalt. Boka er en velegnet innføring for fagpersoner, politikere, journalister og forskere som ønsker å lære mer om hva menneskehandel er, og hvordan samfunnet møter det. Den egner seg også for studenter i ulike profesjoner som kommer i befatning med fenomenet, og for studier der temaer som migrasjon, kjønn, utnytting og arbeid er relevant.

May-Len Skilbrei

May-Len Skilbrei er professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. Hun særlig forsket på kvinners erfaringer med prostitusjon og kontroll- og hjelpeapparatet, migrasjon, kjønn og innvandringspolitikk. Skilbrei har ledet eller deltatt i forskningsprosjekter om returmigrasjon, irregulær migrasjon, ekteskapsmigrasjon og norsk innvandringspolitikk. Hun har erfaring fra en rekke styreverv innenfor forskning og forskningsformidling, har vært redaktør for tidsskriftet Sosiologi i dag, og er forfatter av en lang rekke vitenskapelige artikler og bokkapitler, samt flere bøker.
Mer informasjon om forfatteren