Velg format

kr 539

Metodevalg og metodebruk

Metodevalg og metodebruk. 3. utgave
Innføringsbok i samfunnsvitenskaplig metodelære for studenter ved høgskoler og universiteter.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788251834278
  • Utgivelsesdato: 01.12.1996
  • Bokgruppe: 214