Velg format

På lager
kr 729

Mistenktes innsyn i straffesaken

I spenningsfeltet mellom tillit og kontroll

Informasjon om boka

  • Sider: 264
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215027135
  • Utgivelsesdato: 15.12.2017
  • Bokgruppe: 221
Bokens tema er straffeprosesslovens bestemmelser om mistenktes, og dermed også forsvarers, innsyn i en pågående straffesak.
I en rettsstat er det et minstekrav at den som anklages for å ha begått straffbare handlinger, som ledd i den offentlige straffeforfølgning, får kjennskap til anklagene. Innsynsretten er ett av forsvarets viktigste verktøy, og kan indirekte gi mulighet til å kontrollere lovligheten av politiets og påtalemyndighetens arbeid. Samtidig er politi og påtalemyndighet underlagt et objektivitetsprinsipp. De funksjoner prosessordningen tillegger straffesaksaktørene reiser således en rekke problemstillinger, som plasserer innsynsretten i et normativt spenningsfelt mellom tillit og kontroll.

Bokens målgruppe er advokater, ansatte i politiet og påtalemyndigheten, dommere og andre som arbeider med straffeprosess og menneskerettigheter; både de som ønsker svar på konkrete spørsmål, og de som ønsker en grundigere og dypere forståelse av reglene om innsyn.

Jorun I. Rui

Jorun Rui, ph.d, er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet i Tromsø.
Mer informasjon om forfatteren