Velg format

På lager
kr 499

Moderne jenter

Tre generasjoner på vei
Hvordan har opplevelsen av å være ung kvinne i Norge forandret seg de siste 100 år? Hva betydde kjønn og kvinnelighet? I denne boka møter vi døtre, mødre og mormødre som forteller om sin oppvekst og ungdomstid.
Ønsket om å være moderne er felles, men det fikk ulike konsekvenser i de tre generasjonene. Moderne jenter gir viktige innblikk i kvinners opplevelse av å være ung kvinne i vår nære fortid, deres opplevelse av mulighetene og begrensningene i livet, hvordan de skulle finne sin rolle i samfunnet, hvordan de skulle "finne seg selv" og hva det vil si å være kvinne. Dette er viktige deler av norsk hverdagshistorie som ikke er formidlet før. Boka gir en nyansert framstilling av hvordan fattige, beskjedne bygdejenter ble selvbevisste, likestillingsorienterte storbykvinner i et Norge i hurtig endring.

Harriet Bjerrum Nielsen er professor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Monica Rudberg er professor ved Pedagogisk forskningsinstitutt, begge ved Universitetet i Oslo.

Informasjon om boka

  • Sider: 416
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215009551
  • Utgivelsesdato: 24.03.2006
  • Bokgruppe: 217

Harriet Bjerrum Nielsen

Harriet Bjerrum Nielsen er professor i pedagogikk og kjønnsforskning og leder av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. Hun har forsket på barn og ungdom i et kjønnsperspektiv i en årrekke. Hun har blant annet gitt ut bøkene Jenteliv og likestillingslære (Cappelen 1988), Historien om jenter og gutter (Universitetsforlaget 1989), Psychological Gender and Modernity (Universitetsforlaget 1994) og Moderne jenter: tre generationer på vei (Universitetsforlaget 2006) - de siste tre skrevet sammen med Monica Rudberg.

(Foto: Inger Marie Grini)
Mer informasjon om forfatteren

Monica Rudberg

Monica Rudberg er professor ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren