Velg format

kr 399

Narrative kraftfelt

Psykologisk utvikling hos barn og unge i et narrativt perspektiv
Hvilken betydning har de fortellingene vi lager om oss selv og våre liv? Hvordan kan vi forstå utvikling hos barn og unge i lys av narrativ teori? Hvilken betydning har barnevernskonteksten for de utviklingsmuligheter som finnes for barn og unge som er i kontakt med barnevernet?
Dette er noen av spørsmålene som diskuteres i denne boken. Forfatterne ser på psykologisk utvikling fra et narrativt perspektiv og gir en teoretisk innføring i måter å forstå utvikling hos barn og unge.

Samtidig formidler forfatteren kunnskap om hvordan ungdom i barnevernet tar del i utviklingsprosesser. Her er temaer som resiliens og hvordan fortellinger kan få betydning for det å takle vanskeligheter. Forfatteren diskuterer også hvordan narrativ psykologi kan danne basis for arbeid med barn og unge i vanskelige livssituasjoner.


Boken er skrevet for studenter og undervisere på sosialfaglige studier ved universiteter og høgskoler og for profesjonelle som arbeider med barn og unge og er opptatt av utviklingsprosesser.

Omslagsillustrasjonen er hentet fra Utflukt laget av billedkunstneren Ellen Karin Mæhlum

Informasjon om boka

  • Sider: 168
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215022253
  • Utgivelsesdato: 17.06.2013
  • Bokgruppe: 223

Anne Jansen

Anne Jansen er førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, OsloMet, der hun underviser i psykologi og kvalitativ forskningsmetode på bachelorprogrammet i barnevern.
Mer informasjon om forfatteren