Velg format

kr 429

Natur, miljø og teknologi i barnehagen

Boken gir en grunnleggende innføring i fagområdet natur, miljø og teknologi i barnehagen og viser hvordan barnehagen kan arbeide praktisk med natur- og realfag.

I tillegg til lettleste fakta om vanlige norske planter og dyr inneholder boken mange forslag til aktiviteter og enkle eksperimenter, som gjør naturfenomener mer begripelig for barna.

Naturen gir muligheter til lek, læring og aktiviteter av mange slag. Den er også en kilde til estetiske opplevelser og nye oppdagelser. Den voksnes evne til å videreformidle naturglede og -kunnskap vil ha stor betydning for barnas nysgjerrighet og evne til å undre og glede seg over dyr, planter og naturfenomener. Kunnskap om miljø, natur og teknologi kan gjøre at den oppvoksende generasjon finner handlingsveier som sikrer både dem, samfunnet og kommende generasjoner en bedre framtid.

Boken tar utgangspunkt i den nye rammeplanen for barnehagen fra 2017. Målgruppen er studenter i barnehagelærerutdanningen og de som allerede arbeider i barnehagen.

Informasjon om boka

  • Sider: 232
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215029283
  • Utgivelsesdato: 06.07.2018
  • Bokgruppe: 215

Hjørdis H. Krosshøl Bakke

Hjørdis Bakke har cand.scient-grad i økologi fra NTNU i Trondheim. Hun har undervist i naturfag og biologi på videregående skole og høyskolenivå siden 1990 og er nå fast tilsatt som førstelektor ved Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning i Trondheim.
Mer informasjon om forfatteren