Aktuell immaterialrett spenner over store deler av immaterialretten og beveger seg dessuten inn på tilgrensende fagområder, blant annet konkurranserett, kontraktsrett, alminnelig formuerett, markedsrett og prosessrett. Fellesnevnerne for spørsmålene som tas opp er at de har blitt aktualisert av den rettslige og kommersielle utviklingen, og at de har betydning i det praktiske rettsliv.

Forfatterne skriver både om sentrale immaterialrettslige problemstillinger innen patent- og varemerkerett, og om spørsmål knyttet til moderne teknologiske og markedsmessige utviklinger, herunder rettighetsspørsmål i forbindelse med databaser og fri programvare. Flere av kapitlene behandler grenseflatespørsmål mot andre rettsområder, blant annet problemstillinger i forbindelse med immaterialrettslige kontraktsforhold, rettigheter til forskningsresultater og handel med immaterialrettsbeskyttede produkter.

Boken er resultatet av et samarbeid mellom Bugge, Arentz-Hansen ; Rasmussen advokatfirma (BA-HR) og Forskergruppen for marked, innovasjon og teknologi (CeRMIT) ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.

Forfatterne har lagt vekt på å gi en praktisk fremstilling av reglene, og henvender seg til alle som arbeider med immaterialrettslige problemstillinger, særlig til dommere, advokater og rådgivere.

Mer info om boka -

Sider 472
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215014296
Utgivelsesår 2009
Bokgruppe 211
Salgsdato 21.01.2009
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x