Siden forrige utgave kom ut i 2006 er arbeidsmiljøloven endret i flere omganger. Lovfestet og ulovfestet arbeidsrett er videreutviklet gjennom rettspraksis. Det samme gjelder internasjonal rettsutvikling, særlig innen EUs regelverk og rettspraksis av direkte betydning for arbeidsmiljølovens bestemmelser. Forfatterne behandler alle disse nyhetene som er kommet til siden forrige utgave. Det redegjøres også for de mange ulovfestede arbeidsrettslige normene.

Boken gir en systematisk og grundig gjennomgang av alle reglene i arbeidsmiljøloven (lov 17. juni 2005 nr. 62). Samtidig er den et praktisk oppslagsverk med utførlige henvisninger til relevante kilder.

Denne boken er også tilgjengelig i ajourført utgave på kommentarutgaver.no, Universitetsforlagets digitale juridiske bibliotek. Tjenesten er fullt søkbar og knyttet opp mot LovdataPro. For mer informasjon og bestilling av gratis prøvetilgang, se kommentarutgaver.no.

Mer info om boka -

Sider 1232
Målform bm
Utgave 2
ISBN 9788215018331
Utgivelsesår 2013
Bokgruppe 221
Salgsdato 28.01.2013
Leveringstid 3-5 dager


Artikkelen er hentet fra første utgave av Klartekst i 2013. Les hele utgaven av Klartekst her

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x