Arbeidsrett er et omfattende fag med mange forgreninger. Privatrett og offentlig rett går hånd i hånd. Lovgivning og avtaler, ikke minst tariffavtaler, inngår i et nært samvirke både i et utviklingsperspektiv og i dagsaktuell sammenheng, og det er et intimt samspill mellom arbeidsavtaler og tariffavtaler.

Arbeidsrett er et omfattende fag med mange forgreninger. Privatrett og offentlig rett går hånd i hånd. Lovgivning og avtaler, ikke minst tariffavtaler, inngår i et nært samvirke både i et utviklingsperspektiv og i dagsaktuell sammenheng, og det er et intimt samspill mellom arbeidsavtaler og tariffavtaler. Den rettslige relasjonen mellom dem er grunnleggende i arbeidsretten. EU/EØS-retten har ikke bare bragt ny lovregulering inn i den nasjonale arbeidsretten. Den har også bragt med seg helt nye problemstillinger både gjennom skreven rett og gjennom rettspraksis fra EU-domstolen og EFTA-domstolen. Arbeidsretten favner et vidt spekter av emneområder, både nasjonalt og internasjonalt. Det internasjonale perspektivet omfatter også internasjonal privatrett. Det er et stadig viktigere tema i arbeidsretten.
Artiklene i denne boken spenner over store deler av dette omfattende feltet og behandler en rekke forskjellige temaer, dels rent nasjonale, dels emner med sterkt internasjonalt preg. Artiklene er et utvalg av forfatterens arbeider fra 2001 til 2010. Der det er grunnlag for det, er de enkelte bidragene supplert med oppdateringer for å gjøre informasjonen aktuell ut fra den rettsutviklingen som har funnet sted efter at en artikkel ble publisert første gang.


Mer info om boka -

Sider 744
Målform fle
Utgave 1
ISBN 9788215016955
Utgivelsesår 2010
Bokgruppe 221
Salgsdato 03.11.2010
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x