Denne boken gir en oppdatert fremstilling av barns rettigheter i Norge i dag. Hensikten har vært at alle som jobber med barns rettigheter skal ha et godt hjelpemiddel for å realisere dette arbeidet i hverdagen.

Alle menneskerettigheter gjelder også for barn. Barnekonvensjonen ivaretar behovet for spesiell beskyttelse av barns rettigheter. Norge ratifiserte konvensjonen i 1991, og den ble inkorporert i norsk rett gjennom menneskerettsloven i 2003. Barnekonvensjonen klargjør barnets stilling som eget rettssubjekt og nedfeller egne rettigheter for barn på områder der det er nødvendig, som for eksempel:
- medbestemmelse
- omsorg
- særlig rett til beskyttelse

Konvensjonen har vokst seg betydningsfull siden den ble til i 1989. De siste årene har det vært en markant økning i interessen for barns rettigheter og etterspørselen etter kompetanse på området.

Første utgave av boken ble raskt utsolgt. Utviklingen på dette feltet går fort, og det har vært behov for oppdateringer og endringer av kapitlene i boken. Strukturen er den samme i denne andreutgaven, og det er også hovedbudskapet: Barns rettigheter er viktige, ikke bare for barna og omsorgspersonene, men også for de myndigheter som skal forvalte og realisere disse rettighetene.

Bokens redaktører er Njål Høstmælingen, direktør ved International Law and Policy Institute (ILPI), Elin Saga Kjørholt, tidligere rådgiver i Redd Barna og nå rådgiver ved Senter for menneskerettigheter og Kirsten Sandberg, medlem av FNs barnekomité og professor ved Universitetet i Oslo. Bidragsyterne er alle håndplukket fra sentrale fagmiljøer med bred innsikt og spesiell kompetanse på sine respektive fagfelt.


Mer info om boka -

Sider 432
Målform bm
Utgave 2
ISBN 9788215018584
Utgivelsesår 2012
Bokgruppe 211
Salgsdato 23.03.2012
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x