En grundig innføringsbok i didaktikk og didaktisk tenkning for barnehagelærerutdanningen.

Arve Gunnestad tar her for seg aktuelle didaktiske begreper og modeller i lys av behov, forutsetninger og bestemmelsen om medvirkning hos barn, ansatte og foreldre. Her kan du lese utfyllende om barns medvirkning, lyttende pedagogikk, dokumentasjon og om danningsbegrepet. Boka har også kapitler om flerkulturell didaktikk og om individuelle opplæringsplaner for barn med spesielle behov.

Denne andreutgaven er oppdatert i tråd med nyere forskning og nyere offentlige utredninger, rammeplan og lovverk.

«Didaktikk for barnehagelærere» er skrevet for barnehagelærerstudenter, barnehagelærere og andre barnehageansatte. Det er en viktig bok for alle som er opptatt av pedagogisk arbeid med barn i barnehage- og småskolealder, for eksempel lærere ved pedagogiske høgskoler og universiteter, ansatte i barnehageadministrasjon og spesialpedagoger.

Mer info om boka -

Sider 240
Målform bm
Utgave 2
ISBN 9788215031330
Utgivelsesår 2019
Bokgruppe 215
Salgsdato 02.01.2019
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x