"Et levende blikk" retter søkelyset mot observasjon av det daglige samspillet mellom barn og voksne i barnehagen.

Boka ser på observasjon av det daglige samspillet mellom barn og voksne i barnehagen. Denne metoden - samspillsobservasjon - er en serie med observasjoner under veiledning. Boka er et bidrag i det viktige, men vanskelige arbeidet å øke bevisstheten og forståelsen når det gjelder de aller yngste barnehagebarna og deres samspillsbehov.

Boka henvender seg særlig til studenter i førskolelærerutdanningen og ansatte i barnehager. Den kan også brukes som inspirasjonskilde for andre profesjonsutdanninger som ønsker å utvide sin forståelse av samspillet mellom barn og voksne gjennom samspillsobservasjonens usedvanlige læreprosess.

Gerd Abrahamsen er førsteamanuensis emerita i pedagogikk ved Universitetet i Stavanger og har i mange år vært leder for fordypningsenheten Småbarnspedagogikk. Abrahamsen har skrevet en rekke artikler om små barns samspillsbehov og de voksnes samspillsevne i barnehagesammenheng. Hun har gitt ut lærebøkene Det nødvendige samspillet (Tano-Aschehoug 1997 )og Et levende blikk (Universitetsforlaget 2004), og har utviklet en observasjonsmetode, kalt «Samspillsobservasjon», knyttet til relasjonen mellom barn og voksne.

Mer info om boka -

Sider 176
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215005430
Utgivelsesår 2004
Bokgruppe 215
Salgsdato 16.06.2004
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x