Små barns inntrykk og opplevelser utforskes, tolkes og skapes om, i lekende samspill mellom barna og deres omgivelser.

Kristin Danielsen Wolf løfter fram små barns samspill og lek og belyser det i forhold til ulike sider ved det pedagogiske miljøet i barnehagen, som de mellommenneskelige, organisatoriske, og fysiske omgivelsene. Forfatteren har en nærhet til feltet og bruker observasjoner og fortellinger fra barnehagelivet som tydeliggjør forståelser for små barns utforskende og lekende væremåter og uttrykksformer. Barna blir synliggjort som aktive deltakere i hverdagslivet i barnehagen.

Boka framhever også personalets betydning og muligheter for å skape et frodig, lekende og samspillende miljø.

Boka er skrevet for studenter i barnehagelærerutdanningen.

Kristin Danielsen Wolf er høgskolelektor i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus.


Mer info om boka -

Sider 192
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215021942
Utgivelsesår 2014
Bokgruppe 215
Salgsdato 28.03.2014
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x