Arbeidsrett

Omstilling, nedbemanning og virksomhetsoverdragelse i offentlig sektor

Ingeborg Moen Borgerud, Mona Næss

kr 649

Forventet på lager 21.03.2019

Last ned innholdsfortegnelse som PDF
Bestill vurderingseksemplar

Et fremtredende trekk ved dagens arbeidsliv er hyppige omstillinger. Dette gjelder også i offentlig sektor, hvor endringer i tilknytningsform og organisasjonsstruktur, geografisk flytting, konkurranseutsetting og overføring av oppgaver mellom forvaltningsnivåer har stått sentralt. I noen tilfeller har omstillingen ført til overtallighet og nedbemanninger.

Som følge av endringene oppstår det en rekke arbeidsrettslige spørsmål, for eksempel følgende:
- Når er en overføring av oppgaver fra staten til kommunene en virksomhetsoverdragelse?
- Er den personen som utfører arbeidet, å anse som arbeidstaker eller selvstendig konsulent?
- Når er det adgang til midlertidig ansettelse og innleie?
- Hvem er arbeidsgiver for ansatte i kommune og stat?
- Hvilke endringer plikter de ansatte å finne seg i?
- Hvilke krav stiller lov om statsansatte til oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold?
- Hvordan skal en nedbemanningsprosess gjennomføres?
- Hvilke stillinger har en oppsagt arbeidstaker fortrinnsrett til?

Forfatterne tar utgangspunkt i arbeidsmiljølovens regler og beskriver deretter de særreglene som gjelder for arbeidstakere i statlige og kommunale stillinger. Boken er en pedagogisk og samlet fremstilling av sentrale arbeidsrettslige spørsmål som kan dukke opp ved ulike former for omstilling i offentlig sektor. Boken retter seg mot ledere, ansatte i personalfunksjoner og tillitsvalgte i offentlig sektor samt advokater og andre med interesse for arbeidsrettslige spørsmål.

Mer info om boka -

Sider 344
Målform bm
Utgave 2
ISBN 9788215022154
Utgivelsesår 2019
Bokgruppe 221
Salgsdato 21.03.2019

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x