Lærebok i miljøforvaltningsrett

5. utgave

Hans Chr. Bugge

kr 599

Forventet på lager 12.07.2019

Last ned innholdsfortegnelse som PDF
Bestill vurderingseksemplar

Hvordan sikrer vi miljøet for kommende generasjoner?

Denne boken er skrevet som lærebok i miljørett med et forvaltningsrettslig perspektiv for studiet i rettsvitenskap (juss).

Boken skal gi forståelse av de grunnleggende rettsspørsmålene i miljøvernarbeidet og kunnskap om hovedtrekk i internasjonal miljø- og klimarett og miljøretten i EØS, viktige prinsipper og virkemidler og de særlige krav til saksbehandlingen i miljøsaker.

I egne kapitler behandles hovedtrekkene i plan- og bygningsloven, viktige deler av naturmangfoldloven, kontroll med forurensning på grunnlag av forurensningsloven og regulering av tiltak i vassdrag etter vassdragslovgivningen.

Boken er egnet som litteratur i faget ved de juridiske fakulteter og andre høyere læresteder. Det er lagt vekt på at den skal illustrere temaer i den alminnelige forvaltningsretten. Samtidig framheves og drøftes de spesielle rettsspørsmålene som reiser seg i forvaltningens arbeid med å sikre våre naturverdier og et godt miljø i dag og på lang sikt.


Mer info om boka -

Sider 400
Målform bm
Utgave 5
ISBN 9788215031361
Utgivelsesår 2019
Bokgruppe 211
Salgsdato 12.07.2019

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x