Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR)

Kommentarutgave

Åste Marie Bergseng Skullerud, Marius Engh Pellerud, Cecilie Rønnevik, Jørgen Skorstad

kr 1 499

Forventet på lager 20.05.2019

Bestill vurderingseksemplar

Den 20. juli 2018 trådte en ny personopplysningslov i kraft i Norge. Loven gjennomfører EUs personvernforordning (The General Data Protection Regulation, GDPR) i norsk rett og inneholder også enkelte nasjonale særbestemmelser som supplerer forordningen.

Personvernforordningen fastsetter vilkår for å behandle personopplysninger og gir individet en rekke rettigheter ved behandlingen. I tillegg gir den bestemmelser om tilsyn, erstatning og sanksjoner. Forordningen er omfattende, er skrevet på et vanskelig tilgjengelig språk og gir anvisning på en rekke kompliserte vurderingstemaer.
Denne boken gir veiledning i hvordan de enkelte bestemmelsene i personopplysningsloven og personvernforordningen kan forstås og anvendes. Den er skrevet med tanke på jurister og andre som berøres av forordningen i sitt arbeid, for eksempel ledere, personvernombud og teknologer.


Mer info om boka -

Sider 752
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215032160
Utgivelsesår 2019
Bokgruppe 221
Salgsdato 20.05.2019

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x