Plan- og bygningsloven

Kommentarutgave. 2. utg.

Carl Wilhelm Tyrén

kr 999

Forventet på lager 05.04.2018

Bestill vurderingseksemplar

Plan- og bygningsloven (sist endret i september 2015, i kraft fra 1. januar 2016) er endret på en rekke områder siden forrige utgave.

I byggesaksdelen er det blant annet nye regler for skjermingsverdige objekter, klagemuligheter, nabovarsel mv. Det er gitt en utvidelse av fritak for søknadsplikt for tiltak på bebygd eiendom og en presisering av saksbehandlingen knyttet til privatrettslige forhold. Kommunene har fått skjerpede tidsfrister for saksbehandling, og loven stiller nye og mer omfattende krav til foretak som søker sentral godkjenning. I plandelen er det blant annet innført skjerpede tidsfrister for saksbehandling av innsigelsessaker og for behandlingen av private reguleringsplaner.
Boken gir en fyldig og praktisk oversikt over loven med tilhørende forskrifter og praksis. Den inneholder også statlige planretningslinjer, veiledninger, rundskriv, meldinger fra Direktoratet for byggkvalitet og publikasjoner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Målgruppen er jurister og planleggere i stat og kommune, arkitekter, ingeniører, entreprenører, byggherrer og folkevalgte.

Denne boken er også tilgjengelig i ajourført utgave på kommentarutgaver.no, Universitetsforlagets digitale juridiske bibliotek. Tjenesten er fullt søkbar og knyttet opp mot LovdataPro. For mer informasjon og bestilling av gratis prøvetilgang, se kommentarutgaver.no.

Mer info om boka -

Sider 750
Målform bm
Utgave 2
ISBN 9788215025643
Utgivelsesår 2018
Bokgruppe 221
Salgsdato 05.04.2018

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x