Plan- og bygningsloven

Lovkommentar. 2. utg.

Carl Wilhelm Tyrén

kr 999

Forventet på lager 02.07.2018

Bestill vurderingseksemplar

Plan- og bygningsloven (lov 27. juni 2008 nr. 71) ble endret på en rekke områder i 2017. Boken gir en fyldig og praktisk oversikt over loven med tilhørende forskrifter og rettspraksis.

Boken gir en fyldig og praktisk oversikt over loven med tilhørende forskrifter og rettspraksis.
I byggesaksdelen er det blant annet nye regler for skjermingsverdige objekter, klagemuligheter og nabovarsel. Det er gitt en utvidelse av fritak for søknadsplikt for tiltak på bebygd eiendom og en presisering av saksbehandlingen knyttet til privatrettslige forhold. Kommunene har fått skjerpede tidsfrister for saksbehandling, og loven stiller nye og mer omfattende krav til foretak som søker sentral godkjenning. I plandelen er det blant annet innført skjerpede tidsfrister for saksbehandling av innsigelsessaker og for behandlingen av private reguleringsplaner. Innsigelse fra statlig og regionalt organ skal være begrunnet i vedtatte nasjonale eller regionale mål, rammer og retningslinjer. Det er innført overtredelsesgebyr for brudd på reglene om konsekvensutredninger.
Målgruppen er jurister og planleggere i stat og kommune, arkitekter, ingeniører, entreprenører, byggherrer og folkevalgte.Mer info om boka -

Sider 848
Målform bm
Utgave 2
ISBN 9788215025643
Utgivelsesår 2018
Bokgruppe 221
Salgsdato 02.07.2018

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x