Hva vil det si å være sikh i Norge i dag? Hvordan praktiserer og fortolker sikher sin religion i lys av historie, tradisjon og diaspora?

Religion kommer til uttrykk i menneskers praksiser, og sikhers religiøse praksiser skjer i samspill med ulike kulturer og kontekster. Sikh-tradisjonen startet med Guru Nanak i Punjab i India for drøyt 500 år siden, og selv om de aller fleste fortsatt bor i India, er sikher i dag bosatt på alle kontinenter og har en betydelig diaspora. Hovedperspektivet i denne boka er sikhers praksiser i Norge i brytning med sikhers praksiser i India og i diasporaen. Slik praksis kommer til uttrykk i levd liv: hos barn og unge, og hos kvinner og menn og i forholdet dem imellom. Forfatteren drøfter også ulike oppfatninger av hva det innebærer å være sikh i dag, særlig i diasporaen, i relasjon til tro, praksis, historie, tradisjon og nye fellesskap gjennom moderne kommunikasjonsteknologi.

Mer info om boka -

Sider 180
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215030111
Utgivelsesår 2019
Bokgruppe 217
Salgsdato 18.11.2019

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x