Sivilbeskyttelsesloven

lovkommentar

Erik Furevik, Elin Olsen

kr 999

Forventet på lager 31.05.2019

Bestill vurderingseksemplar

Sivilbeskyttelsesloven fra 2010 gir rettslig uttrykk for hvordan Norge kan forebygge eller håndtere uønskede hendelser som er natur- eller menneskeskapte ¿ både i fred, krise og krig.

Typiske eksempler på uønskede hendelser er ras og flom, skogbrann, akutt forurensning og atomulykker. Myndighetene kan i slike tilfeller fatte beslutninger som griper dypt inn i borgernes hverdag, og pålegge tvangsevakuering eller rekvirere fast eiendom.

Lovkommentaren redegjør for bestemmelser om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvarets rolle i fred og krig. Formålet med lovkommentaren er å gjøre bestemmelsene lettere tilgjengelige for dem som skal anvende reglene. Det pekes på mulige valg og juridiske konsekvenser av disse.

Denne utgivelsen er også tilgengelig i digital versjon på Juridika.no.

Mer info om boka -

Sider 280
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215030517
Utgivelsesår 2019
Bokgruppe 221
Salgsdato 31.05.2019

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x