Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering

Sammenhenger og spenninger

Simon Michelet, Kirsten Elisabeth Thorsen

kr 429

Last ned innholdsfortegnelse som PDF
Bestill vurderingseksemplar

Hvordan kan samspill mellom teori og praksis bidra til at studentene utvikler profesjonell lærerkompetanse?

Kvalifisering til læreryrket skjer i et samspill mellom spesialiserte kunnskaper i fag og pedagogikk, praktiske ferdigheter, verdier og holdninger. I veiledede praksisperioder får studentene muligheter til å øve på, prøve ut og reflektere over yrkesoppgaver. Hvordan utnyttes potensialet i denne læringssituasjonen? Og hvordan kan praksis utvikles som en likeverdig læringsarena også utenom perioder for veiledet praksis?

Boka presenterer studier av hvordan ulike fag i lærerutdanningen kobler fag, pedagogikk og praksis for å støtte studentenes læring både i og utenfor praksisperiodene. Ny kunnskap fra disse prosjektene kan utfordre og inspirere til å studere og utvikle integrasjonene mellom teori- og praksiskunnskap.

Målgruppen er forskere, lærerutdannere, praksislærere og masterstudenter i pedagogikk og lærerutdanning.

Redaktører for boken er Kirsten E. Thorsen og Simon Michelet, ansatt ved OsloMet - storbyuniversitet. Begge har mange års erfaring som lærerutdannere i pedagogikk.


Mer info om boka -

Sider 280
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215030715
Utgivelsesår 2019
Bokgruppe 215
Salgsdato 02.08.2019
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x