Denne boken gir oversikt over dramaturgifeltets historie og begreper, og innsikt i ulike teorier om dramaturgi.

Dramaturgi har sine røtter i den greske antikkens forestillinger om teaterdiktning og læren om det litterære dramaets oppbygning. Våre forestillinger om teater har endret seg i takt med ulike tiders syn på teatrets vesen og oppgaver, og som fagfelt rommer dramaturgien også de skiftende retningene dramaturgibegrepet har tatt gjennom historien. Samtidig omfatter fagfeltet det teoretiske og praktiske arbeidet med teatrets strukturer og virkemidler gjennom tidene. Teorier og synspunkter har vandret mellom moralske betraktinger, rene kunstneriske manifester og mer vitenskapelig funderte forestillinger.

«Dramaturgi. Forestillinger om teater» munner ut i praktisk rettede strategier for teaterarbeid. Med utgangspunkt i sentrale elementer som fiksjonalitet, tid, rom, kropp og tekst, får leseren innspill til refleksjon over det konkrete teaterarbeidet.

Mer info om boka -

Sider 272
Målform bm
Utgave 2
ISBN 9788215025155
Utgivelsesår 2015
Bokgruppe 216
Salgsdato 22.06.2015
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x