Forstå, forklare, forandre

Om design av samfunnsvitskaplege forskingsprosjekt

Oddbjørn Bukve

kr 399

Last ned innholdsfortegnelse som PDF
Bestill vurderingseksemplar

Ein klar og målretta design er nøkkelen til å gjennomføre eit vellykka forskingsprosjekt. Samanlikna med den store mengda litteratur om forskingsmetode, er forskingsdesign likevel stemoderleg handsama.

Forskingsdesign handlar om planen eller framgangsmåten for å gjennomføre eit forskingsprosjekt, stort eller lite. Det som kjenneteiknar ein bestemt forskingsdesign, er kombinasjonen av kunnskapsmål og strategiar for å produsere data.

I denne boka presenter forfattaren både kva som kjenneteiknar ulike forskingsdesign, og prosessen med å utforme eit forskingsdesign steg for steg.

Boka kan lesast på fleire nivå. Den vender seg til nybyrjarar som tek fatt på sitt første forskingsprosjekt, så vel som til meir erfarne forskarar.

Oddbjørn Bukve er dr.philos. i offentleg administrasjon og organisasjonsvitskap. Han er professor ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Bukve har i mange år både som førelesar og rettleiar sakna ei bok som tek for seg forskingsdesign på utførleg vis. Denne boka har han no skrive sjølv.


Mer info om boka -

Sider 216
Målform nyn
Utgave 1
ISBN 9788215027845
Utgivelsesår 2016
Bokgruppe 212
Salgsdato 19.09.2016
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x