Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag

4. utgave

Kirsti Malterud

kr 459

Last ned innholdsfortegnelse som PDF
Bestill vurderingseksemplar

Dette er den nye utgaven av «Kvalitative metoder i medisinsk forskning. En innføring».

Kvalitative forskningsmetoder kan bidra til ny innsikt i menneskers erfaringer med sykdom, helse og møter med helsetjenesten.

Tekst, tolkning og mening står sentralt, med refleksivitet som et vitenskapelig kriterium. Leseren får innføring i de kvalitative forskningsmetodenes grunnlag og forutsetninger, oversikt over forskjellige trinn i forskningsprosessen, utdyping av utvalgte temaer knyttet til feltarbeid, design, teori, etikk og veiledning for kritisk lesning av kvalitative studier.

I denne utgaven finner vi både nye kapitler om vitenskapsteori, tolkning, implementeringsforskning og teoretiske perspektiver, og nyskrevne avsnitt om kvalitative metodetradisjoner, informasjonsstyrke, narrativ metode og kvalitativ metasyntese.

Boka er aktuell for studenter innenfor medisin, sykepleievitenskap, fysioterapivitenskap og andre helsefag, og kan være av interesse for alle som er opptatt av kunnskap og forskningsmetoder.


Mer info om boka -

Sider 256
Målform bm
Utgave 4
ISBN 9788215028286
Utgivelsesår 2017
Bokgruppe 213
Salgsdato 22.02.2017
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x