Metodevalg og metodebruk

Metodevalg og metodebruk

Metodevalg og metodebruk. 3. utgave

Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang

kr 499

Bestill vurderingseksemplar

Innføringsbok i samfunnsvitenskaplig metodelære for studenter ved høgskoler og universiteter. Forfatterne tar utgangspunkt i at metodevalg er et viktig moment i enhver undersøkelse, og at kvalitativ og kvantitativ metode er jevnbyrdige som metodiske tilnærminger. Det er problemstillingen som skal avgjøre valg av analyseopplegg. I denne 3. utgaven er det særlig delene om dataanalyse som er fornyet. Boka forutsetter ingen forkunnskaper. Har litteraturliste og stikkordregister.

Mer info om boka -

Målform bm
Utgave 3
ISBN 9788251834278
Utgivelsesår 1996
Bokgruppe 214
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x