Skapte virkeligheter

Om produksjon og tolkning av kvalitative data, 2. utgave

Erik Fossåskaret, Tor Halfdan Aase

kr 399

Last ned innholdsfortegnelse som PDF
Bestill vurderingseksemplar

«Skapte virkeligheter» gir et lærerikt innblikk i forskerhverdagen. Formålet med boka er å gjøre leseren bedre i stand til selv å utføre observasjon og deltakende observasjon, og å tolke og analysere kvalitative data.

Boka tar for seg den vitenskapsteoretiske basis for kvalitative metoder, og gir eksempelrike introduksjoner til intervju, deltakende observasjon, semiotikk, tolkning av kognitive kategorier og metaforer. Forfatterne diskuterer også etiske utfordringer i møtet mellom forsker og informant.

2. utgave av boka er gjennomgående oppdatert og inneholder nye bidrag om blant annet utfordringer og muligheter med feltarbeid i fremmed og egen kultur, intervjueren som medskaper av informantens svar, forskningsetikk - i forhold til produksjon av data og analyse, men også i tilknytning til publisering av forskningsresultater.

Mer info om boka -

Sider 224
Målform bm
Utgave 2
ISBN 9788215019475
Utgivelsesår 2014
Bokgruppe 214
Salgsdato 13.08.2014
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x