Historiedidaktikk

En håndbok for studenter og lærere. 5. utgave

Erik Lund

kr 529

Last ned innholdsfortegnelse som PDF
Bestill vurderingseksemplar

Ny, oppdatert utgave av klassikeren for historielærere og lærerstudenter.

«Historiedidaktikk» er klassikeren for alle som er eller skal bli historielærere. Boken består av tre deler: Del 1 gir innsyn i historiedidaktisk forskning om hvordan elever forstår og opplever fortiden, og hvordan historie som skolefag har utviklet seg både i Norge og internasjonalt. Denne femte utgaven er oppdatert i tråd med endringer i rammeverket for historiefaget og ny historiedidaktisk forskning, med særlig vekt på dybdelæring og elevvurdering.

Del 2 er bokens metodedel: Her tar forfatteren for seg historiedidaktikkens teorigrunnlag tett knyttet til eksempler for bruk i klasserommet. På en ryddig og engasjerende måte presenterer og diskuterer Lund læringsstrategier og læringsstiler, kildegransking og kreativ skriving, fortelling, simulering og rollespill, digital læring i historie, og bilder og film som kildemateriale. Kapitlet om elevvurdering viser hvordan ny historiedidaktisk forskning har ført frem til oppgave- og vurderingsformer rettet mot å utvikle elevenes historiske tenking og historiebevissthet.

Del 3 rommer et stort utvalg av historisk materiale i tekst og bilder, med veiledning for undervisningsopplegg som eksemplifiserer del 1 og del 2.

«Historiedidaktikk» er skrevet for lærerstudenter i grunnskolelærer- og lektorutdanningene, og vil også være både nyttig og interessant lesning for historielærere.

«En skattkiste for alle som vil arbeide med faget historie i skolen.» FINN HOLDEN i Utdanning

«... bør være obligatorisk lesning for alle som utdanner seg til å undervise i historie, og befinne seg på arbeidspulten til enhver historielærer.» ALF SJULS HANSEN i Levende historie

«Med denne boka har Erik Lund gitt historielærere og studenter en teoretisk og metodisk skattkiste. - Boka vil kunne bli en viktig veileder til en mer meningsfull historieopplæring i grunn- og videregående skole.» PER MEHUS i HIFO-nytt

«Norske Erik Lund regnes af mange for den vigtigste historiedidaktiker i Norden.» ARNE MØLGAARD i Historie ; Samfundsfag.

Mer info om boka -

Sider 424
Målform bm
Utgave 5
ISBN 9788215026145
Utgivelsesår 2016
Bokgruppe 217
Salgsdato 18.01.2016
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x