Velg kategori

Historie og filosofi

 • Voldssamfunnets undergang

  om disiplineringen av Norge på 1600-tallet

  Erling Sandmo

  Ikke på lager

  Boka handler om kulturen i en tid da Norge ble kalt et "voldssamfunn". Forfatteren argumenterer for det motsatte: -at 1600-tallets mennesker ikke d...

 • Fra konsens til katastrofe

  kapitler av fascismens historie i Italia

  Ottar Dahl

  kr 349

  Boken er en studie av den italienske fascismens særtrekk og utvikling. Dahl setter her søkelyset på sammenhengen mellom den fascistiske oppblomstri...

 • Det løfterike landet

  en norskamerikansk historie

  Odd S. Lovoll

  kr 579

  Denne boka beskriver hovedlinjene i norskamerikansk historie fra 1825 og fram til 1990-årene. Forfatteren presenterer utvandringsforløpet, framveks...

 • Den etiske grunnerfaring

  fra regelforståelse til fortrolighetskunnskap

  Hjørdis Nerheim

  kr 379

  En dyptgripende analyse av grunnleggende etiske problemstillinger med utgangspunkt i en kritikk av utilitarismen og Kants kategoriske imperativ. Be...

 • Vargtid

  og andre historier frå fortida

  Astor Furseth

  kr 449

  I denne boka skildrar forfattaren seks dramatiske lagnader frå det gamle Sunnmøre. Historieren viser at livet på bygdene har gått alt anna enn hend...

 • Danmark-Norge 1380-1814. Bd. 3

  truede tvillingriker 1648-1720

  Ståle Dyrvik

  Ikke på lager

  Dette er bind tre i verket om Danmark-Norge, og den spenner over den store krigsperioden i nordisk historie. Den voldsomme militære satsningen foru...

 • Filosofi og vitenskap

  fra antikken til høymiddelalderen

  Knut Erik Tranøy

  Ikke på lager

  Boka er en revidert utgave av et sentralt innføringsverk i filosofiens og vitenskapens historie. Filosofiske og vitenskapelige ideer henger nær sam...

 • Handbok i lokalhistorie

  faget og metodene

  Jørn Sandnes

  Ikke på lager

  Boka er ment som en rettleiing og et hjelpemiddel i lokalhistorisk arbeid. Hovedvekten er lagt på lokalhistorisk metode og teori i vid forstand, og...

 • Selja

  heilag stad i 1000 år

  Magnus Rindal

  Ikke på lager

  Historia fortel at for meir enn tusen år sidan rømde kongsdottera Sunniva frå Irland og at ho og følgjet hennar kom iland på øya Selja i Nordfjord....

 • Språklogikk

  Arild Utaker

  kr 339

  Dette er en logikkbok til examen philosophicum. Dens formål er å skjerpe leserens oppmerksomhet for språket slik vi bruker det når vi kommuniserer,...

 • Erotiske folkeeventyr

  Oddbjørg Høgset

  kr 369

  Boka inneheld femti eventyr som er skrivne rett av etter originalmanuskripta utan kunstnarlege "forbetringar". Kvart eventyr er utstyrt med opplysn...

 • Grunntrekk i historieforskningens metodelære

  Grunntrekk i historieforskningens metodelære

  Ottar Dahl

  Ikke på lager

  Hvilke spørsmål stiller historikeren, hvordan utnytter han sine data og begrunner sine hypoteser?

 • The Norse discovery of America 2

  the historival background and the Evidence of the Norse Settlement Discovered in Newfoundland

  Helge Ingstad

  kr 499

 • Med kunnskap skal landet bygges

  universitetsforlaget 1950-1990

  Marianne Egeland

  kr 499

  I denne boken tegner forfatteren et bilde av Universitetsforlagets historie og utvikling fra den spede begynnelsen som trykningssentral først på 50...

 • Et forsøk verdt

  forsøk og utvikling i Norsk Hydro gjennom 90 år

  Ketil Gjølme Andersen, Gunnar Yttri

  kr 569

  Boken forteller Norsk Hydros forskningshistorie fra 1905 fram til 1990-tallet. Den presenterer historien om etableringen av selskapet og tilblivels...

 • Det førindustrielle Europa

  Økonomi og samfunn 1000-1700

  Carlo M. Cipolla

  kr 449

  Boka gir en framstilling av den økonomiske og sosiale utvikling i Europa fra middelalderen fram til den industrielle revolusjon. Den er en innførin...

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x