Advokatyrket er et kompetanseyrke, som i tillegg til juridiske kunnskaper, forutsetter holdninger og verdier til yrkesutøvelsen samt ferdigheter det tar tid å tilegne seg. I denne boken er de ulike profesjonsrollene gitt en praktisk beskrivelse.

Siktemålet med «Å være advokat» er å redegjøre for de sidene ved advokatrollen som ikke er tema i den juridiske utdannelsen. Én av de største utfordringene en advokat møter i hverdagen, er balansegangen mellom profesjonsrollen (ivareta klientens interesser, fremme rett og hindre urett) og næringsrollen (få nye klienter, beholde klienter og tjene penger). En annen utfordring som særlig yngre advokater står overfor, er hvordan man skal opptre i forskjellige situasjoner. Å være advokat kan være et hjelpemiddel i møtet med disse utfordringene.

Boken er delt i tre hoveddeler:
A. Advokatens samfunnsmessige rolle
B. Profesjonsrollen
C. Næringsrollen

Selv om boken er en artikkelsamling, er hensikten likevel at den skal fremstå som et sammenhengende - om ikke uttømmende - bilde av det å være advokat i praksis.

Mer info om boka -

Sider 536
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215025230
Utgivelsesår 2015
Bokgruppe 211
Salgsdato 07.12.2015
Leveringstid 3-5 dager


Les utdrag fra boken

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x