Gransking er en undersøkelsesform som en offentlig etat eller et foretak ofte setter i verk etter større ulykker eller andre ekstraordinære begivenheter. Formålet er som regel å klarlegge faktiske forhold og ansvarsforhold. Gransking er ikke lovregulert.
Denne boken gir en oversikt over hva gransking er, og hva det innebærer for dem som berøres.

Gransking er en undersøkelsesform som en offentlig etat eller et foretak ofte setter i verk etter større ulykker eller andre ekstraordinære begivenheter. Formålet er som regel å klarlegge faktiske forhold og ansvarsforhold. Gransking er ikke lovregulert.


Målgruppen er jurister og andre yrkesgrupper som gjennom sitt virke berøres av spørsmål om gransking.

Johan Giertsen er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Han har bred erfaring fra forskjellige granskingsutvalg. Han har markert seg i den offentlige debatten om temaet og er i dag medlem i et offentlig oppnevnt nasjonalt utvalg som skal granske uredelig forskning.

"Dette er ingen lett tilgjengelig bok for ikke-jurister. Likevel er boken av interesse også for andre, og særlig ledere på høyt nivå i store institusjoner."
Stein A. Evensen, Rikshospitalet, UiO i Tidsskrift for Den norske Legeforening nr 24 2009

Mer info om boka -

Sider 288
Målform b/n
Utgave 1
ISBN 9788215012346
Utgivelsesår 2008
Bokgruppe 221
Salgsdato 19.11.2008

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x