I språkets bilde

Elementære logiske emner i juridisk kontekst, 2. utgave

Alf Petter Høgberg

kr 299

Last ned innholdsfortegnelse som PDF
Bestill vurderingseksemplar

«I språkets bilde» fremstiller tematikk fra allmenn språkteori i en juridisk kontekst, herunder semantikk, pragmatikk, definisjonsteori, setningslogikk og argumentasjonsteori. I 2. utgave er det særlig fremstillingen av retorikken som er utvidet.

Språkets betydning for vår erkjennelse kan knapt overvurderes - verken i juss eller i dagliglivet. Kommunikasjon utgjør et premiss for all menneskelig samhandling, og juristers virke er i særlig grad knyttet opp mot forståelsen av bestemte tekster. Ved språket konfigureres dessuten vår forståelse av «virkeligheten». Det vi kaller «virkeligheten» er i denne forstand skapt i språkets bilde. Ved å studere språkets styrende funksjon for vår erkjennelse, studeres også det vi kan kalle «virkelighetens sømmer og skillelinjer».

Boken er pensum til examen facultatum ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.Mer info om boka -

Sider 128
Målform bm
Utgave 2
ISBN 9788215024776
Utgivelsesår 2015
Bokgruppe 211
Salgsdato 07.09.2015
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x