Innføring i juss

Juridisk tenkning og rettskildelære. 3. utgave

Erik Magnus Boe

kr 679

Last ned innholdsfortegnelse som PDF
Bestill vurderingseksemplar

Dette er en utradisjonell juridisk lærebok som løfter frem spørsmål som er så grunnleggende at de ofte tas for gitt, så som:
- Hva er rettsanvendelse?
- Hvilke bestanddeler består rettsanvendelse av?
- Hva skiller rettsanvendelse fra skjønnsutøvelse?
- Når gir regler frihet, og når gir de skjønn?

Denne reviderte utgaven av Innføring i juss er en fullstendig omarbeidet versjon av utgaven fra 1996. Boken forholder seg til fire nye tendenser i rettskildelæren: internasjonaliseringen, digitaliseringen, påstanden om at rettskildelære er rettsretorikk, og påstanden om at rettskildebruk er mer lukket enn den såkalte avveiningsmodellen går ut på. Boken er rik på litteraturhenvisninger.

Metodeprinsippene står i fokus. Boken forklarer hvordan du skal gå frem for å tolke og bruke rettsregler, altså det som kalles rettskildelære. I tillegg tar den opp metodereglene for kontraktstolking, testamentstolking, traktattolking, tolking av stortings-, doms- og forvaltningsvedtak, og den diskuterer forholdene mellom disse reglene og rettskildereglene.

Boken inneholder eksempler, kontrollspørsmål, oppsummeringer, krysshenvisninger, oppgaver og veiledning til kontrollspørsmålene og til oppgavene. Fremstillingen er lagt opp slik at arbeidet med boken skal være lystbetont.

Mer info om boka -

Sider 488
Målform bm
Utgave 3
ISBN 9788215016344
Utgivelsesår 2010
Bokgruppe 211
Salgsdato 28.09.2010
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x