Temaet for boken er hvordan dommere og andre rettsanvendere går frem ved fastleggelsen av innholdet i og anvendelsen av rettsregler.

På lovregulerte områder utgjør loven vanligvis den tyngste rettskilden. Mange livsområder er imidlertid ikke lovregulerte, og selv om et område er lovregulert, følger det ikke alltid uten videre av selve lovbestemmelsen hva løsningen skal bli i det enkelte tilfellet. I denne boken blir det gjort nærmere rede for hvilke kilder som er relevante ved løsning av rettsspørsmål, og hvordan kilder som peker i forskjellige retninger, skal avveies mot hverandre.Mer info om boka -

Sider 336
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215028583
Utgivelsesår 2018
Bokgruppe 211
Salgsdato 27.04.2018
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x