Rettsøkonomi for fornybare ressurser

Teori og empiri, med særlig vekt på forvaltning av fiskeressurser

Torbjørn Trondsen, Peter Ørebech

kr 499

Last ned innholdsfortegnelse som PDF
Bestill vurderingseksemplar

Boken analyserer private og offentlige strategier i fiskeriøkonomien, det handlingsrom som eksisterer innenfor rettslige rammeverk, uformelle sosiale strukturer og knapphet på naturressurser.

I ombuds-, tjenestemenns og juristers rettsanvendelse er det behov for rettspolitiske vurderinger. Særlig gjelder dette i tvilstilfeller som ender i tvisteløsning. Denne boken forholder seg til økonomisk tenkning i juridiske slutninger, med særlig fokus på fordeling av fornybare ressurser. Problemene belyses gjennom empiriske analyser av sentrale utviklingstrekk i fiskerinæringen. Det omfattende statistiske materialet som presentes i boken kan også være nyttig som referansepunkt for fremtidige analyser av enkeltsaker og utviklingstrekk i fiskeriene.

Boken øker forståelsen for hvordan næringer som høster av felles ressurser kan organiseres for å sikre bærekraftig og geografisk rettferdig allokering. Den inngår i en tradisjon med lovgivingspolitikk som er tydelig i anglo-amerikansk rett, men ikke i norsk rett. Boken bygger på at rettsøkonomi er et egnet middel til å analysere beslutningsprosesser og sammenhenger i politikken.

Rettsøkonomi for fornybare ressurser gjennomgår beslutninger i fiskerisektoren, og viser at politikk, som alt annet, er en vare som kan kjøpes, ofte med rettsstridige utfall som resultat. Denne «shoppingen» av løsninger rammer alle ledd i beslutningskjeden, og åpner for styringsaversjon hos folk flest. Boken foreslår mulige alternativer til dagens ordning som tar høyde for de defekter som dagens system synes å frembringe.Mer info om boka -

Sider 352
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215018812
Utgivelsesår 2012
Bokgruppe 211
Salgsdato 20.02.2012
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x